Home Products Support Downloads How to buy Login
no

Hurtigmanual

Last ned PDF versjon her

Programversjon 1.x

Tast

Funksjon
F3 Bla oppover
F1 Bla nedover
F4 Velg produktnr
C Omstart/Softreset ved feilkode o.l
Shift+Enter Utskrift av sum etikett for valgt produkt
Shift + 7 Slå AV og PÅ nullstilling av sum.
Standard er PÅ, vises med minustegn(-) i display
Shift + F1 Slå AV og PÅ printOnStable. PÅ vises med @ i display
Shift + F2 Slå PÅ Label Taken Sensor. For å skru av kreves det omstart av skriver.
Setup RunLabel oppsett for endring av diverse, pris, datoer o.l
Shift +Setup Oppsett på skriveren. Se brukermanual for Intermec.
  Trykk SETUP for å gå ut av oppsettene!
Shift + C Tving skriveren i programmeringsmodus.
Feed Skriv ut en blank etikett
Shift + Feed Testfeed
   
   
   
   
   

 

Oppsett meny
(Alle instillinger settes per artikkel)

Menypunkt Forklaring
1. Setup F1-> Bla videre i meny med F1
2. Amount(1) Antall kopier. Standard=1.
3. ProdRef() Legg inn verdien for variabel <prodref>.
4. Weight(0) Legger inn fastvekt.  (0=variabel, eksempel på fastvekt = 0.425)
5. Price(0) Legger inn fastpris. (0=variabel, eksempel på fastpis = 39.99)
6. Serial(0) Legger inn der løpenummer skal starte.
7. New Date Legger inn pakkedato. (0= automatisk dagensdato. YYMMDD=ny dato)
8. Useby(0) Legg inn antall holdbarhetsdager. (0=fra RunLabel, xxx = ny antall dager)
9. Desimal(3) Antall desimaler på vekt.
10. Show Weight(F5) Viser vekt i display.
11. PrintStable=0 Print når stabil. Automatisk utskrift når stabil.(0=Av, 1=På)
12. SumAllLabel Skriver ut sum etikett for alle artikler/varer.
13. Reset data Sletter alle summer og data på artikler/varer.
14. Reset ALL Sletter alle summer og data og verdier på variabler blir satt til opprinnelig.
15. DATE/TIME Juster dato/klokke på skriver. Dato= YYMMDD og Klokke=HHMMSS.
16. ASumlb(2) Setter antall kopier av sum etiketter som skal skrives ut.
  Trykk SETUP for å gå ut av oppsettet!
   
   
Last updates