Home Products Support Downloads How to buy Login
no

Ofte spurte spørsmål

Gjelder: versjon 1.6x.
For å søke på siden: Hold inne CTRL og trykk tasten F (CTRL+F)

Får ikke valgt Swiss som skrifttype(font)

Din windowsinstallasjon mangler disse skrifttypene.
Last ned skriftpakken her.
http://www.runlabel.no/media/dokument/Programfiler/swiss_fontpakket.zip


1. Pakk ut til en mappe
2. Merk alle filene i mappen.
3. Høyreklikk en av filene og velg "Installer"

Jeg får feilmeldingen: "Wrong parameter" eller "File open" i printer displayet

Slett alle brukerdata på skriveren.

På skriverens tastatur:
1. Trykk SETUP
2. Bla fremover i menyen med F1 tasten til du kommer til nr 14. Reset ALL
3. Trykk ENTER
4. Bekreft med å tast 1 og ENTER
5. Trykk SETUP en gang til
6. Trykk evt C for å få bort feilmeldingen.


Hvordan bruke minnekort?

Svar:
Koble til minnekortleser og sett inn minnekort. Minnekort av typen CF(Compact Flash)
Minnekort MÅ være fomatert med FAT filsystem.

1. Start ”Send Print” som vanlig.
2. Velg fane ”Options” så haker du av ”Use Memorycard”.
3. Gå tilbake til fane ”Layouts”.
4. Trykk ”To Printer”.
5. Velge hvilken mappe/minnekort du ønsker å overføre nødvendige filer til.

Husk at filene må ligge på rotnivå i minnekort.

Jeg har oppgradert og nå fungerer ikke programmet med etikettene. Alt ser ut til å låse seg når jeg prøver å sende over etikettene til skriver eller minnekort

Svar:
Det er oppdaget en inkompatibilitet mellom eldre versjoner av RunLabel etiketter og nyeste versjon.
Du må åpne etiketten, merk alt og velg kopier, så oppretter du en ny etikett og limer inn og lagrer på nytt.Dette vil løse problemet. - Om du bruker minnekort funksjonen så prøv å bytt COM port innstilling og prøv igjen.

Hvordan kan jeg aktivering/Deaktivering av nullstilling ved utskrift av sum etikett.

Svar:
Ved utskrift av sum etikett så vil alle summeringer nullstilles på det aktuelle produktet.
Du kan skru av og på nullstilling ved å bruke tastekombinasjon Shift+7 på skriveren.
Det vises et minustegn (-) i skriverdisplay når nullstilling er aktivert.

 

Kan jeg skrive ut en sum etikett?

Svar:
Ja.  Når som helst kan du velge å skrive ut en sum etikett. Ved å hold Shift+Enter på skriveren
så får du ut en sum etikett for det produktet som er valgt. Oppsamlet data vil nullstilles om du ikke deaktiverer
denne funksjonen ved å trykke Shift-7 på skriveren. Et minustegn (-) vises i display når nullstilling er aktivert!

Kan man lage egne sum etiketter?

Svar:
Ja. Du kan utarbeide egne sum etiketter. Ved å opprette og laste opp en etikett med navn SUM0.lds vil denne
overstyre RunLabel standard.  Last ned eksempel fra malsiden.

Ved å navngi sum etiketter med SUM#.lds der # er nummeret på produktet/etiketten som er lastet opp på skriveren
vil du kunne lage egne sum etiketter for hvert produkt.

Problemer med opplasting av bilder og skrifttyper. Opplasting starter ikke, står bare at printer er i "Programode".

Svar:
Noen printere er satt opp med å sende kun LF(Linefeed) ved linjeslutt. Dette må endres til å både sende CR/LF på aktuelle uart. Se printerens manual for hvordan du endrer dette.

Får ikke kontakt med skriveren.

Svar:
Feilmelding: "Could not connect to printer"

1. Sjekk at du har angitt korrekt serieport.
2. Sjekk at ingen andre programmer bruker serieporten.
3. Sjekk at skriveren er i Fingerprint. (Det står Fingerprint v. 8.x.x i displayet)
4. Sjekk at du har samme portinstillinger på skriver som i RunLabel.

Hvilken portinstillinger skal jeg bruke?

Svar:
Skriverens portinstillinger skal være satt til samme hastighet både i RunLabel og i skriver.
Ingen flytkontroll og/eller handshaking, ingen paritet og stopbit 1, antall bit skal være 8.
Les skriverens manual hvordan du setter portinstillinger.

Lisensnøkkel fungerer ikke.(OK knapp blir ikke aktivert)

Svar:
Sjekk at brukernavn, antall printerlisenser og lisensnøkkel blir skrevet inn korrekt.
Dersom dette ikke hjelper, sjekk at PC er stilt inn på Norsk.
Gå inn på Kontrollpanel - Innstillinger for region og språk. Kontroller at alle innstillinger tilsvarer Norsk.

Hvordan får jeg deaktivert Label Taken Sensor(LTS)?

Svar:
Eneste muligheten for å deaktivere LTS etter at denne er aktivert med Shift-F2, er
å skru av og på skriveren.

Bildet vises ikke på etikett og ingen feilmelding på skriveren!

Svar:
Når du henter frem etiketter som er utarbeidet på en annen PC, kan det oppstå feil i visning av bildet.
For å fikse dette problemet må du åpne etiketten i RunLabel, dobbelklikk bildet, i Properties åpner du fildialogen
(liten knapp til høyre for filename), og velg deretter samme bildet. Trykk Velg og OK. Last opp etikettene på nytt.

Hvordan får jeg aktivert applikator med RunLabel v 1.14!

Svar:
Når etikettene er overført så benytter du tastekombinasjonen, Shift-8, på skriverens tastatur for å aktivere applikatorens fotosensor. Viser APP etter RunLabel i skriver display.

Start utskrift ved å trykk en gang på Printknappen evt. Enter.
 

Kan man benytte minnekort for lagring av skrifttyper og bilder?

Svar:
Ja.  I stedet for å laste over bilder og skrifttyper til skriveren via seriekommunikasjon kan du kopiere bilder og skrifttyper over til en minnebrikke av type CF (Compact Flash). Bruk minnekortleser tilkoblet PC. Etter kopiering installeres minnekort på skriveren. Hovedprogrammering må fortsatt utføres på vanlig måte.

Jeg har Windows Vista

Svar:
På noen installasjoner av Vista vil RunLabel ikke fungere ordentlig. Har du problemer så kan du
prøve denne løsningen: RunLabel og Vista

Får ikke kontakt med skriveren. Ingen feilmelding, det skjer ingenting når Test knapp eller Send knapp trykkes.

Svar:
Sjekk at du bruker en fullkoblet original RS232 kabel.

Fant ikke du svaret? Klikk her for å få hjelp

Last updates